Omgevingsanalyse maken

Locus is een studiebureau gespecialiseerd in het visualiseren, combineren en analyseren van geografische data. Bedrijfsbeslissingen zijn vaak gestoeld op meerdere factoren, waarbij de ruimtelijke context een zeer belangrijke rol speelt. Locus spitst zijn kennis toe om de informatie vervat in ‘locatie’ inzichtelijk te maken.

Omgevingsanalyse apotheken


Ook voor de apotheek kan een inzicht op de omgeving van cruciaal belang zijn. Hieronder worden enkele van de vele mogelijke analyses die Locus aanbiedt opgelijst. Naast deze specifieke studies zijn er nog heel wat andere zaken mogelijk om extra informatie te halen uit beschikbare data. Heb je een idee of vraag? Twijfel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Geografische contextanalyse

Hebben de mensen in een bepaalde buurt gemiddeld gezien een eerder hoog of laag inkomen? Wonen er veel kinderen in een bepaalde wijk? Hoeveel auto’s passeren er gemiddeld door een bepaalde straat tijdens de avondspits? Kortom: hoe krijg ik beter inzicht in de lokale context van een bepaald gebied? Via een interactieve kaart worden statistische gegevens over de bevolking in een specifieke regio op een makkelijk raadpleegbare manier gepresenteerd. Op deze manier kan een apotheker een beter inzicht krijgen in de (potentiële) klanten in een gebied, en dit zowel voor reeds bestaande als geplande vestigingen.


Bereikbaarheidsanalyse

Wat is de invloedsfeer van het bestaand netwerk van apotheken? Wat zou de impact zijn op deze gebieden indien indien er een of meerdere apotheken worden toegevoegd op een potentiële locatie? Via een ruimtelijke bereikbaarheidsanalyse wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloedsfeer van een apotheek is, en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van andere. Hierbij kan uiteraard ook rekening gehouden worden met verschillende transportmodi.